Kontakt

Stockholms go-klubb nås enklast via ordförande Staffan Bäcklund (0704935571, kartonga@gmail.com).

Synpunkter på hemsidan kan meddelas Jim Wilenius (070408 917, boll@booru.net).

Information om Go i Sverige hittar du på Svenska Goförbundets hemsida samt i forumet.