Medlemmar

Bli medlem

För att bli medlem i Stockholms Go-klubb ska du betala en medlemsavgift till klubben. Inbetalning sker till plusgirokonto 28 21 12 - 2 (Stockholms Go-klubb). Ange namn och födelsenummer. Ange också den period betalningen avser, om den inte är endast hela innevarande år.

Medlemsavgifter:

  • Aktiv medlem 400 kr/år (januari - december)

  • Stödmedlem minst 100 kr/år

  • Heltidsstudenter, ungdomar ( under 20 ) och pensionärer 200 kr / år

  • Reducerad avgift med 50% efter den 1:a september för innevarande verksamhetsår.

OBS: Innan du blir medlem har du möjligheten att prova på att spela 3 speltillfällen

 

Medlemmar

 

Följande personer har betalat medlemsavgift för 2016:

André Lundman
Lars Gråsjö
Staffan Bäcklund
Mahmoud Fayyaz
Mariana Bocoi
Edvin Ambrus
Lennart Liberg
Kai Kylmänen
Sören Lindström
James Jin
Iku-ro Yamazaki
Marcus Grimfors
Kent Filppu
Johan Laine
Mathias Klingspor
Jim Fjellström
Anton Nordlander Lindgren
Martin Wärnsäter
Jim Wilenius
Jan-Olof Nordenstam
Emil Kantis
Nore Malmberg
Anton Christenson
Kenth Lindström
Viktor Gavelli
Marc Stoehr
Sander Elvers

 

Följande personer har betalat medlemsavgift för 2015:

Jon Olsén (ny medlem 2014)
Christoffer Stjernlöf (ny medlem 2014)
Joakim Saario (ny medlem 2014)
André Lundman
Benjamin Kenward
Kai Kylmänen
Per Mikael Halonen
Martin Gustafsson (stödmedlem)
Jim Wilenius
Marcus Grimfors
Staffan Bäcklund
Esbjörn Edwardsson
Marc Stoehr
Lars Gråsjö
James Jin
Patrik Berggren
Nore Malmberg
Anton Hammarström
Martin Wärnsäter
Anton Christenson
Edvin Ambrus
Jonas Gharanfoli

 

Följande personer har betalat medlemsavgift för 2014:

Kai Kylmänen
Esbjörn Edwardsson
Staffan Bäcklund
Fredrik Blomback
Jim Wilenius
Tom Everitt
Marcus Grimfors
Mikael Eriksson
James Jin
Victoria Struck
Gabriel Hjort Blindell
Martin Gustafsson
Simon Persson
Muzammil Chohan
Hussein Shokry
Marc Stoehr
Lova Wåhlin
Fredrik Köhler
Anton Hammarström
Victor Annergård
Martin Wärnsäter
Jon Olsén
Christoffer Stjernlöf
André Lundman
Joakim Saario

 

Följande personer har betalat medlemsavgift för 2013:

Martin Åstrand
Staffan Bäcklund
Markus Antero Lautkoski
Gustav Hedman
Lars Gråsjö
Mattias Bengtsson
Kai Kylmänen
Johan Nyqvist
Jessica Vestergård
Marcus Grimfors
Fredrik Köhler
Mikael Eriksson
Jim Wilenius
Feng Quan Jin
Martin Gräslund
André Lundman
Muzammil Chohann
Anton Hammarström

 

Följande personer har betalat medlemsavgift för 2012:

Henric Bergsåker
Sandra Snan
Svante Holmberger
Anton Hammarström
Carl Troeng
Lars Gråsjö
Marcus Grimfors
Kai Kylmänen
Fredrik Köhler
Fredrik Nilsson
André Lundman
Jim Wilenius
Tommy Torénius
Dag von Arnold
Gudrun Hellsten
Mattias Sörlin
Weiying Sörlin
Anders Vallgren
Thomas Carette
Martin Åstrand
Staffan Bäcklund
Markus Antero Lautkoski
Gustav Hedman

 

Följande personer har betalat medlemsavgift för 2011:

Anton Hammarström
Johan Laine
Wieying Sörlin
Mattias Sörlin
Magnus Jäverberg
Lars Gråsjö
Marcus Grimfors
Jim Wilenius
André Lundman
Johan Laine
Kai Kylmänen
Marc Stoehr
Mikael Eriksson
Fredrik Blomback
Charlie Åkerblom
Björn Kempen
Arndt Jonasson
Henric Bergsåker
John Karlsson
Claudia Bergsåker
Fredrik Köhler
Sandra Snan
Svante Holmberger
Carl Troeng

 

Följande personer har betalat medlemsavgift för 2010:

André Lundman
Lars Gråsjö
Jens Yllman
Bengt Stentoft
Jim Wilenius
Marcus Grimfors
Marcus Weiland
Arndt Jonasson
Mats Hjalmarsson
Mikael Eriksson
Kai Kylmänen
Anton Hammarström
Johan Laine
Wieying Sörlin
Mattias Sörlin
John Karlsson
Magnus Jäverberg
Marc Stoehr
Henric Bergsåker

 

Följande personer har betalat medlemsavgift för 2009:

Lars Gråsjö
André Lundman
Ikuro Yamazaki
Jim Wilenius
Henric Bergsåker
Harald Böttiger
Feng Quan Jin
Marcus Weiland
Kai Kylmänen
Johan Westring
Martin Kolk
Marcus Grimfors
Henrik Berglund
Sören Lindström
Fredrik Blomback
Arndt Jonasson