Medlemmar

Bli medlem

För att bli medlem i Stockholms Go-klubb ska du betala en medlemsavgift till klubben. Inbetalning sker till plusgirokonto 28 21 12 - 2 (Stockholms Go-klubb). Ange namn och födelsenummer. Ange också den period betalningen avser, om den inte är endast hela innevarande år.

Medlemsavgifter:

  • Aktiv medlem 400 kr/år (januari - december)

  • Stödmedlem minst 100 kr/år

  • Heltidsstudenter, ungdomar ( under 20 ) och pensionärer 200 kr / år

  • Reducerad avgift med 50% efter den 1:a september för innevarande verksamhetsår.

OBS: Innan du blir medlem har du möjligheten att prova på att spela 3 speltillfällen