Årsmöte 2017

* Röstlängd
Jim Wilenius, Marcus Grimfors, Marcus Weiland, Sören Lindström, Kai Kylmänen, Staffan Bäcklund, Anton Christenson

* Beslut om mötets giltighet
- Ja - samtliga

* Val av mötets ordförande
Marcus Weiland

* Val av mötets sekreterare
Jim Wilenius

* Val av minst en person att granska protokollet efter mötet
Staffan Bäcklund

* Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
Det stora var att vi bytte lokal från piperska grottan till Forodrim.
Detta ger en höjd hyra men vi slipper betala 200 till piperska så detta jämnas nästan ut.
Vi hade en turnering i Augusti, Stockholm Open, den var lyckad.
Under hösten har vi haft ordinarie verksamhet med 8-14 spelare per gång, ibland fler.
Turneringen Jusandan hölls i piperska grottan i januari.
Armémuseet har lånat Staffans fina gobräde för en utställning med temat strategiska brädspel.

* Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
Vi gick back ca 2000 kr under året, den största posten är lokalhyran på 9000 + pant 200x2 (2 nycklar).
I år har vi hittills 18 betalande medlemmar vilket inte räcker för att täcka lokalhyran som det är nu.
Vi har sedan tidigare (2016-12-31) 4839,68 på kontot vilket betyder att vi klara årets lokalhyra.

* Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
Revisorn rekommenderar att styrelsen får ansvarsfrihet

* Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Ja - samtliga

* Förslag från styrelse och medlemmar
Vi behöver vara lite mer dynamiska med vem som stänger och låser.
Bör vi köpa in "fika" och sälja till självkostnadspris? - detta måste vi fråga deltagarna om.
Vi bör ställa fram fika/kaffe för att uppmuntra lite mer.
Vill vi fortsätta med föreläsningarna på magnetbrädan, detta kommer tas upp på facebook och på klubben
Vi bör organisera rapid turnering (med handi) regelbundet i klubben.

* Beslut om årets verksamhetsplan
Vi planerar ha Stockholm Open i augusti, och Jusandan i januari.
Vi vill försöka vara med på körsbärsblommands dag.
Från och med den kommande sommaren kan vi ha sommarspel i den ordinare lokalen.

Kan årsmötet anta föreslagen verksamhetsplan - ja - samtliga

* Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
Vi behöver fån in 9750:- per år för att täcka hyra och PG kontot.
Som det är nu räcker inte medlemsantalet för att täcka hyran helt.
Vi behåller medlemsavgiften och avskaffar prispengar i turneringarna och ersätter med pokal/medalj.

* Val av årets styrelse
Ordförande: Staffan
Ledamot: Marcus Grimfors, Jim Wilenius, Anton Christenson
Kassör: Marcus Grimfors
Årsmötet ger ordförande och kassör rätt att var för sig teckna firma för klubben.

Årsmötet valde enhälligt denna styrelse.

* Val av årets revisor
Årsmötet väljer enhälligt Kai Kylmänen till revisor

* Val av årets valberedare
Årsmötet beslutar att inte ha en valberedelse