Årsmöte 2014

Stockholms Go-klubb
Årsmöte 2014, 27 mars


* Fastställande av röstlängd
Kai Kylänen
Staffan Bäcklund
Marcus Grimfors
Jim Wilenius
Muzamil
James Jin
Muzammil Chohan
Simon Persson

* Fråga om mötets behörigta utlysande
Ja

* Val sv ordförande för mötet
Staffan Bäcklund

* Val av sekreterare
Jim Wilenius

* Val av justeringsmän
Muzammil Chohan och James Jim

* Fastställande av dagordning
Accepterades som utlyst

* Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport
Körsbärsblommans dag 20 april 2013, vi var där och visade go. Ganska mycket folk besökte oss där men inget tillök till klubben.
Vi ordnade spel på Bolero under sommaren när piperska grottan var stängd. Vi hade bra med
deltagare under sommaren.
Stockholm Open 17-18e aug 3024, en lyckad tävling med 19 deltagare.
Klubbmästerskap ordnadesi 19-20 oktober, klubbmästare blev Kai Kylmänen.
Årets Jusandan blev inställt pga bristande planering.
8 spelare från Stockholms go-klubb åkte med till Västerå Open. Marc Stoehr kune ranka upp till 1d och Lova Wåhlin till 1k.

Kassarapport
  2700 i medlemsavgifter
   400 turneringar
 -4000 lokalhyra
  -450 övrigt (plusgirokontot)
 -1350 summa

8624,68 Tillgångar

saldo 2012-12-31 9974,68
saldo 2013-12-31 8624,68
saldo 2014-03-26 9474,68

* Revisionsberättelse
Revisorerna finner inga fel i redovisningen. Godkänd.
Kassören äger rätt att ensam teckna klubbens firma.

* Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

* Val av styrelse för kommande verksamhetsråd.
Ordförande: Staffan Bäcklund
Kassör: Marcus Grimfors
Sekreterare: Muzammil Chohan
Styrelseledamot: Simon Persson

* Val av två revisorer
James Jin och Kai Kylmänen

* Fastställande av medlemsavgift
Vi höjer från 200 till 250 för fullpris. Rösträkning: 6 för och 1 mot.
I övrigt lämnar vi oförändrat.

* Övriga frågor

** Vi ska kolla upp "Studiecirkel" för bidrag för (i) lokalhyra och (ii) hålla kurs.
   James Jin kollar upp detta.

** Goförbundet undrar hur vi kan sprida go bättre, har vi förslag?
** Undervisning för unga 8+, titta hur schackklubbarna gör.
    Konkreta mål
    Material på svenska
    8-10 träffar under en termin.
    Diplom, pris, uppnå ett tydligt mål, klara vissa liv och död problem tex.
    Annonsera på hemsidan, kurs för barn, startar när vi har minst tex 5 anmälda.